Projekt - Internet - Den Svenska Pyramiden!Den Svenska Pyramiden är ett sätt för personer, företag och föreningar att få flera besökare till sina hemsidor!

Det är en annorlunda variant av en webbring. Fenomenet webbringar är mycket populära bland privata hemsidor. Den Svenska Pyramiden är en vidareutveckling av detta.
Det är också ett annorlunda "banner-exchange-program", vilket också är mycket populärt bland privata hemsidor. Men åter igen så är Den Svenska Pyramiden en vidareutveckling av även detta!

Den Svenska Pyramiden är ett sätt att få flera besökare till sin hemsida som endast kräver att du har en banner ute på din hemsida för att få vara med. Du blir dessutom mer "belönad" ju längre du har varit med i Den Svenska Pyramiden, i form av större del av besökarna som delas mellan medlemmarna i Den Svenska Pyramiden.

Du behöver inte ens visa reklam på din hemsida för att få vara med!

Naturligtvis är det gratis att vara med. MetzDatas vinst i det hela är att synas samt att ha en del reklam på hemsidan för Den Svenska Pyramiden, inte på medlemmarnas hemsidor!

Kanske låter som en webbring eller ett "banner-exchange-program", men jag lovar, det är inte riktigt så. Besök Den Svenska Pyramiden så får du själv se!

MetzData utvecklar just nu också ett program för er som vill driva en egen pyramid.